Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming -

Privacy Policy 2018

Tot nader geldt het volgende: Dagelijkse praktijk gesloten. Voor 2019 geen contracten met zorgverzekeringen afgesloten. Informatieve gesprekken op aanvraag. Telefonisch bereikbaar op maandagen tussen 18:00 - 18:30. Praktijkadres: Okkernootstraat 20 2555 ZH Den Haag Mob: 06-24655672

Fysiotherapie

Janneke van der Heyden Fysiotherapie Bewegen en Kleur
Geregistreerd lid van KNGF (BIG nr 19033860504), KvK nr 273537530, NBMK, NVAF
Met ingang van 25 Mei 2018 is de Wet AVG een juridische plicht voor alle gegevensverwerkers in Nederland. Janneke van der Heijden Fysiotherapie, waarborgt uw privacy en beschermt uw persoongegevens. Ze houdt zich in alle gevallen aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik bij kennismaking, intake en doelbinding om uw toestemming vraag voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens betreffen: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Email (zonodig) (NAWTE), Burgerservice nummer (BSN) , Huisarts, Verwijzer, Verzekeraar en Soort verzekering (AV). We beschrijven de grondslag van onze bijeenkomst, bespreken de verwerking en benoemen de verwerker en de bewaartermijn van uw gegevens (medisch vastgelegd). Volgens de Wet AVG worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u aan mij zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waar wij gezamenlijk de doelbinding voor beschrijven. Ik vraag bij onze eerste ontmoeting om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens middels het plaatsen van uw handtekening. U krijgt hiertoe een formulier aangeboden waarop de implicaties van de AVG wetgeving voor mijn bedrijfsvoering kort zijn beschreven. Na bespreking van alle punten beschrijven we onze doelbinding en ondertekenen we samen dit privacy statement. Inzage van mijn dossier AVG verklaring en de verwerking van uw gegevens is ten alle tijde mogelijk. Uw gegevens worden beschermd in het Intramed elektronische servicesysteem. Intramed is als eerste softwareleverancier NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. Hiermee laat Intramed zien te voldoen aan de hoogste internationale eisen voor informatiebeveiliging. Mijn praktijk - en cliëntgegevens zijn dus maximaal beveiligd in Intramed. Voor verdere informatie over de Intramed informatiebeveiliging: www.intramed.nl/AVG . Disclaimer: Deze privacy policy is door mij naar ere en geweten opgesteld volgens de huidige AVG normen. Zodra er wijzigingen ontstaan in de AVG wetgeving of bij aangetoonde tekortkomingen in de tekst, zal ik die zo spoedig mogelijk aanpassen.
Deze praktijk is Wkkgz-proof 2016. Voor informatie zie hier.

Wet Algemene Verordening

Gegevensbescherming -

Privacy Policy 2018

Tot nader geldt het volgende: Dagelijkse praktijk gesloten. Voor 2019 geen contracten met zorgverzekeringen afgesloten. Informatieve gesprekken op aanvraag. Telefonisch bereikbaar op maandagen tussen 18:00 - 18:30. Praktijkadres: Okkernootstraat 20 2555 ZH Den Haag Mob: 06-24655672

Fysiotherapie

Janneke van der Heyden Fysiotherapie Bewegen en Kleur